LOB-activiteiten voor onderwijsprofessionals

Beste beroepsprofessional,

Heel graag ondersteunen wij de behoefte van de scholen in de regio om Lob te versterken. We zetten in op twee doelgroepen: jullie leerlingen en jullie zelf. Wij merken uit evaluaties met de beroepsprofessionals dat het letterlijk iets beleven, iets ervaren, inspirerend is. En dat het je daarom ook weer sterker maakt om leerlingen te activeren ook ervaringen op te doen.

Als onderwijsprofessional kan je meedoen aan de LOB-bustour naar het mbo en aan het Regionale netwerk Sterk LOB en Aansluiting vo-mbo. Als school kan je (samen met een paar andere scholen) meedoen aan het Loopbaanevenement. Een evenement waarbij ouders en verzorgers voorlichting geven over hun beroep. Als je daar interesse in hebt, kan je een bericht sturen via het contactformulier.

activiteiten professionals
activiteiten professionals

Regionaal netwerk Aansluiting vo-mbo en Sterk LOB

Een bovenschools netwerk van teamleiders en decanen uit het vo, mbo-contactpersonen en andere regionale LOB-betrokkenen die extra willen investeren in het versterken van LOB en de aansluiting VO-MBO. Via netwerkbijeenkomsten leren scholen van elkaar rondom thema’s als de doorstroom en overstap, doorlopende leerlijnen, aansluiting vo-mbo en LOB en het praktijkgerichte programma. Laat je informeren en inspireren en zoek de verbinding om LOB-visie en -programma op je eigen school verder te versterken.  

LOB-bustour

LOB-bustour naar het MBO

Als LOB-begeleider kan je zelf ook kennis maken met de mbo-scholen en afdelingen in de regio. Proef de sfeer, spreek de studenten en bekijk de afdelingen. Laat je informeren en inspireren.

Tijdens de LOB-bustour ga je samen met andere LOB-begeleiders op bezoek bij verschillende mbo-locaties. Op de locaties is vaak een keuzeprogramma te volgen. Deelnemende mbo-instellingen zijn MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland en Aeres MBO.

Aankomende LOB-activiteiten voor professionals