Lerend Netwerk Aansluiting vo-mbo
& Sterk LOB

Vanuit de programmalijn Aansluiting vo-mbo wordt een Lerend Netwerk gefaciliteerd van afdelingsleiders, decanen, ondersteunings-coördinatoren en andere LOB-betrokkenen. Binnen dit netwerk leren scholen van elkaar en wordt er maatwerkondersteuning geboden door de regionale projectleiders Sterk LOB.

Drie keer per jaar worden er Lerend Netwerk bijeenkomsten georganiseerd.

Sterk LOB netwerk

De thema’s in schooljaar 23/24 zijn:

30 november 2023:
LOB-visie en -beleid.

21 maart 2024:
Borging LOB binnen de school.

30 mei 2024:
LOB binnen het MBO

Aankomende LOB-activiteiten voor professionals